Minimalni iznos pričuve propisan je odredbom članka 380., stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojim je propisano da su suvlasnici dužni uplaćivati najmanje iznose pričuve u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihovog posebnog dijela nekretnine godišnje. Pošto je nemoguće u svakome trenutku za svaku nekretninu posebno od strane zakonodavca procjenjivati samu vrijednost nekretnine, za mjerodavnu vrijednost uzima se “etalonska cijena građenja” kvadratnog metra stana u Republici Hrvatskoj. Kako je u  svijesti građana i suvlasnika podatak da minimalna zakonska pričuva iznosi 1,53/m2, izračunom dolje pokazujemo da to nije točan podatak, tj. da je bio točan prije 10.-ak godina, kada je etalonska vrijednost građenja bila puno manja nego danas. Uzevši u obzir trenutnu važeću etalonsku vrijednost građenja (6.000,00 kn/m2 korisne površine stana) objavljenu 29. kolovoza 2012. godine od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dobivamo slijedeći izračun;

et. vr. gr. x 0,0054 godišnje/12 =

6.000,00 x 0,0054 = 32,4/12 = 2,70 kn/m2

Dakle, trenutna vrijednost minimalne pričuve iznosi 2,70 kn/m2, ali naravno u praksi ovaj iznos i nije baš čest, pošto većina stambenih zgrada ima manju visinu pričuve. Stvarne financijske potrebe zgrade potrebno je predočiti godišnjim planom upravljanja te prema potrebama zgrade i očekivanjima suvlasnika odabrati i usvojiti potreban iznos pričuve.

  • LINKOVI
  1. ETALONSKA VRIJEDNOST GRAĐENJA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_100_2219.html

  1. ZAKON O VLASNIŠTVU

https://www.zakon.hr/z/241/Zakon-o-vlasni%C5%A1tvu-i-drugim-stvarnim-pravima