Sve većim podizanjem svijesti i kulture oko pravilnog gospodarenja otpadom došlo se do problematike recikliranja i razvrstavanja otpada. Naime, sve češće se uvode mjesta takozvanih zelenih otoka na kojima ljudi mogu zbrinuti i sortirati jedan dio manje opasnog kućnog otpada u smislu papira, stakla i plastike pritom čineći dobro zajednici i prirodi. Mi kao tvrtka koja se bavi upravljanjem veliku pažnju pridajemo sortiranju otpada te njegovim pravilnim odlaganjem. Na nekoliko lokacija kojima mi upravljamo postavljeni su zeleni otoci koji su se pokazali kao dobra odluka ali u svemu tome nedostaje još pravilnog ponašanja i reda od strane ljudi čiji se otpad i zbrinjava. Najčešći problemi kod gospodarenja otpadom u suvlasništvu su nerazvrstavanje, bacanje različitih otpada u za to nepredviđene spremnike te općenita neurednost i neodgovornost zajednice kada se radi o “samo” otpadu. Potrebno je još vremena da se korisnici priviknu na razvrstavanje otpada, ali temelj običnog komunalnog odlaganja i razvrstavanja su pridržavanje osnovnih pravila urednosti i odgovornosti pri samom odlaganju. Nadamo se da će kroz nadolazeći period prilagodbe i uvođenja strožih pravila gospodarenje otpadom u Hrvatskoj zaživjeti u punom obimu te ćemo tako kao građani i mi profitirati i biti uzor drugima.

 

Odgovori