Poštovani suvlasnici,

svim korisnicima naših usluga omogućavamo ugovaranje usluge e-Račun, čime primanje i plaćanje računa zajedničke pričuve postaje brže i jednostavnije.

Kako smo uplatnice za prvo polugodište redovno dostavili suvlasnicima početkom godine, sada smo u fazi prikupljanja zahtjeva za korištenjem usluge e-Račun, a svi prikupljeni zahtjevi biti će odobreni i aktivni nakon 01.07.2018. godine, kako se ne bi stvorila pomutnja sa dvostrukim računima.

Mepa Stan d.o.o.

 

Odgovori