Poštovani suvlasnici,

svim korisnicima naših usluga omogućavamo ugovaranje usluge e-Račun, čime primanje i plaćanje računa zajedničke pričuve postaje brže i jednostavnije.

Kako smo uplatnice za prvo polugodište redovno dostavili suvlasnicima početkom godine, sada smo u fazi prikupljanja zahtjeva za korištenjem usluge e-Račun, a svi prikupljeni zahtjevi biti će odobreni i aktivni nakon 01.07.2018. godine, kako se ne bi stvorila pomutnja sa dvostrukim računima.

Mepa Stan d.o.o.

 

Pročitaj više

Kao upravitelji zgrada, zajedno sa svojim Suvlasnicima imamo Zakonsku obavezu redovito servisirati, provjeravati i nadopunjavati sve uređaje koji služe za zaštitu od požara. Učinite to ako već niste ili nam se obratite sa pitanjima na koja ćemo vrlo rado odgovoriti.

Pročitaj više

Mepa Stan u svojoj ponudi ima i usluge snimanja dronom. Takve vrste snimaka dobro dođu kada se radi o mogućim oštećenjima na visokim objektima te kada je potrebno planiranje i pozicioniranje pobošljšica za objekte.

Pročitaj više

Sve većim podizanjem svijesti i kulture oko pravilnog gospodarenja otpadom došlo se do problematike recikliranja i razvrstavanja otpada. Naime, sve češće se uvode mjesta takozvanih zelenih otoka na kojima ljudi mogu zbrinuti i sortirati jedan dio manje opasnog kućnog otpada u smislu papira, stakla i plastike pritom čineći dobro zajednici i prirodi. Mi kao tvrtka koja se bavi upravljanjem veliku pažnju pridajemo sortiranju otpada te njegovim pravilnim odlaganjem. Na nekoliko lokacija kojima mi upravljamo postavljeni su zeleni otoci koji su se pokazali kao dobra odluka ali u svemu tome nedostaje još pravilnog ponašanja i reda od strane ljudi čiji se otpad i zbrinjava. Najčešći problemi kod gospodarenja otpadom u suvlasništvu su nerazvrstavanje, bacanje različitih otpada u za to nepredviđene spremnike te općenita neurednost i neodgovornost zajednice kada se radi o “samo” otpadu. Potrebno je još vremena da se korisnici priviknu na razvrstavanje otpada, ali temelj običnog komunalnog odlaganja i razvrstavanja su pridržavanje osnovnih pravila urednosti i odgovornosti pri samom odlaganju. Nadamo se da će kroz nadolazeći period prilagodbe i uvođenja strožih pravila gospodarenje otpadom u Hrvatskoj zaživjeti u punom obimu te ćemo tako kao građani i mi profitirati i biti uzor drugima.

 

Pročitaj više

Minimalni iznos pričuve propisan je odredbom članka 380., stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojim je propisano da su suvlasnici dužni uplaćivati najmanje iznose pričuve u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihovog posebnog dijela nekretnine godišnje. Pošto je nemoguće u svakome trenutku za svaku nekretninu posebno od strane zakonodavca procjenjivati samu vrijednost nekretnine, za mjerodavnu vrijednost uzima se “etalonska cijena građenja” kvadratnog metra stana u Republici Hrvatskoj. Kako je u  svijesti građana i suvlasnika podatak da minimalna zakonska pričuva iznosi 1,53/m2, izračunom dolje pokazujemo da to nije točan podatak, tj. da je bio točan prije 10.-ak godina, kada je etalonska vrijednost građenja bila puno manja nego danas. Uzevši u obzir trenutnu važeću etalonsku vrijednost građenja (6.000,00 kn/m2 korisne površine stana) objavljenu 29. kolovoza 2012. godine od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dobivamo slijedeći izračun;

et. vr. gr. x 0,0054 godišnje/12 =

6.000,00 x 0,0054 = 32,4/12 = 2,70 kn/m2

Dakle, trenutna vrijednost minimalne pričuve iznosi 2,70 kn/m2, ali naravno u praksi ovaj iznos i nije baš čest, pošto većina stambenih zgrada ima manju visinu pričuve. Stvarne financijske potrebe zgrade potrebno je predočiti godišnjim planom upravljanja te prema potrebama zgrade i očekivanjima suvlasnika odabrati i usvojiti potreban iznos pričuve.

  • LINKOVI
  1. ETALONSKA VRIJEDNOST GRAĐENJA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_100_2219.html

  1. ZAKON O VLASNIŠTVU

https://www.zakon.hr/z/241/Zakon-o-vlasni%C5%A1tvu-i-drugim-stvarnim-pravima

Pročitaj više